• Akademi Analize

  Hoşgeldiniz.

  On Yıllık Tecrübe ve Bilgi Birikimi ile Bütün Çalışamalarınıza Kendi Disiplin ve Düzeni İçerisinde Diyaloklarda Bire Bir Sıcak Takip Çalışma Metodu ile 24 saat İletişimi Açık Tutarak Siz Sayın Müşterilerimize Hizmet Vermekteyiz.
  İletişim için sipariş formunu kullanabilir veya iletişim bölümümüzden bize ulaşabilirsiniz.

ANALİZ İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK TEKNİK MODELLER

  Verilerin Toplanması
 • Temel Kavramlar
 • Anket Türünün Seçilmesi
 • Hedef Kitlenin Belirlenmesi
 • Örnekleme Türlerine Karar Verilmesi
 • Örneklem Büyüklügünün Saptanması
  Verilerin Analizi
 • Tanımlayıcı İstatistikler
 • Güvenilirlik Analizi
 • Geçerlilik Analizi
 • Faktör Analizi
 • Hipotez Testleri
  İstatistik Analiz Yöntemleri
 • T-Testi
 • Varyans Analizi
 • Mann Whitney U Testi
 • Wilcoxon Testi
 • Kolmogorov -Smirnov (K-S) Testi
 • Ki-kare Analiz Yöntemi
 • Kruskal Wallish Testi
 • Friedman Testi
 • Korelâsyon Analizi
 • Regresyon Analizi

İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER

Veri analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler betimsel istatistik ve kanıtlamasal istatistik olmak üzere 2'ye ayrılır.

Kanıtlamasal istatistik: Önemlilik testlerini içerir.Parametrik testler(T- testi,varyans analizi)Parametrik olmayan testler (Ki-kare testi,Mann-Whitney U testi,Wilcoxon testi,…vb)
Önemlilik testleri elde edilen bulguların belirli anlamlılık düzeyinde anlamlı olup olmadığını test etmek için kullanılır.Veri analizlerinde önemlilik testlerine ilişkin uygulanacak en uygun istatistiksel tekniği saptayabilmek için öncelikle şu hususlar göz önüne alınmalıdır.

Web Tasarım ve Hosting Fsb Network